บุคลากร สำนักงานบุคลากร มหาวิทยาลัยตาปี


 
 

 ชื่อ : อาจารย์ไวพจน์  ปัจฉิม

 ตำแหน่ง :
รองอธิการบดี

กำกับดูแลงานสำนักงานบุคลากร

 อีเมล : vaiphot@tapee.ac.th

 เบอร์ติดต่อ : Tel. 2700


 

 ชื่อ : อาจารย์โชคมี  แสงสุรินทร์

 ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานบุคลากร

 อีเมล : chokemee@tapee.ac.th

 เบอร์ติดต่อ : Tel. 2600


 

 ชื่อ : นางสาวสลักฤทัย  ไพนุรัตน์

      ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานบุคลากร

     อีเมล : salakruthai@tapee.ac.th

   เบอร์ติดต่อ : Tel.2600